Сямейнае права

Сямейнае права

“Сямейнае права” з’яўляецца кампанентам спецыяльнага цыкла, ён цесна звязана з такімі прадметамі, як агульная тэорыя права, канстытуцыйнае права, адміністрацыйнае права, грамадзянскае права, грамадзянскі працэс, працоўнае права, жыллёвае права, крымінальнае права і інш.

ГРУПЫ ВЫЧУЮЧЫЯ ДАДЗЕНУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ

 • П206 (9 класаў, другое паўгоддзе)
 • П210 (11 класаў, другое паўгоддзе)
 • П3

Што вывучаем

У выніку вывучэння вучэбнага прадмета «Агульная тэорыя права» навучэнец павінен:

ведаць на ўзроўні ўяўлення:

 • задачы і месца сямейнага права ў сістэме права Рэспублікі Беларусь;
 • склад сямейнага права, імператыўныя і диспозитивные нормы сямейнага права, значэнне судовай практыкі ў прымяненні і ўдасканаленні заканадаўства аб шлюбе і сям’і;
 • органы і арганізацыі, на якія ўскладаюцца абавязкі па абароне правоў і законных інтарэсаў дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, і дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы;
 • прававое рэгуляванне шлюбных адносін з удзелам замежных грамадзян і асоб без грамадзянства;

ведаць на ўзроўні разумення:

 • паняцце, прадмет, метад і асноўныя прынцыпы сямейнага права;
 • паняцце сямейнага заканадаўства; паняцце і значэнне сям’і, віды сем’яў;
 • падставы ўзнікнення правоў і абавязкаў сям’і;
 • паняцце сямейных праваадносін, яго асаблівасці, структуру і віды сямейных праваадносін, паняцце падстаў іх узнікнення, змянення і спынення;
 • тэрміны ў сямейным праве, парадак прымянення і віды тэрмінаў іскавай даўнасці;
 • паняцце шлюбу па сямейным праве, яго юрыдычныя прыкметы, умовы і парадак заключэння, паняцце, падставы і прававыя наступствы спынення і прызнання шлюбу несапраўдным;
 • паняцце і віды правоў і абавязкаў мужа і жонкі;
 • пагадненні ў сямейным праве;
 • падставы ўзнікнення правоў і абавязкаў бацькоў і дзяцей, парадак і прававыя наступствы ўстанаўлення мацярынства і бацькоўства;
 • паняцце і віды правоў і абавязкаў бацькоў і дзяцей;
 • падставы, парадак і наступствы пазбаўлення бацькоўскіх правоў, адабрання дзіцяці без пазбаўлення бацькоўскіх правоў, аднаўлення ў бацькоўскіх правах;
 • паняцці аліментаў, аліментнага абавязацельства, падставы ўзнікнення і спынення аліментных абавязацельстваў, парадак выплаты або спагнання аліментаў;
 • паняцці дзяцей-сірот, дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, і дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна-небяспечным становішчы, парадак іх выяўлення і ўліку;
 • формы ўладкавання дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў;

умець:

 • апераваць катэгорыямі і паняццямі сямейнага права, выкарыстоўваць спецыяльную тэрміналогію, аналізаваць і характарызаваць асноўныя інстытуты сямейнага права;
 • аналізаваць прававое становішча суб’ектаў сямейных праваадносін;
 • аналізаваць і прымяняць нормы сямейнага права, матэрыялы судовай і натарыяльнай практыкі пры вырашэнні прававых сітуацый, ажыццяўляць самастойны пошук прававой інфармацыі ў сферы прававога рэгулявання сямейных праваадносін;
 • фармуляваць і юрыдычна правільна аргументаваць сваю пазіцыю пры вырашэнні сямейна-прававых спрэчак.

Асаблівасці навучання

Асноўнымі мэтамі вывучэння прадмета “Сямейнае права” з’яўляюцца:

 • фарміраванне ведаў, якія вучацца адносна тэарэтычных палажэнняў навукі сямейнага права і норм сямейнага заканадаўства, а таксама асобных інстытутаў адпаведнага замежнага заканадаўства;
 • забеспячэнне такога ўзроўню ведаў, які дазволіць выпускніку свабодна валодаць паняццямі і катэгорыямі сямейнага права, прымяняць у практычнай дзейнасці атрыманыя веды і нормы сямейнага права, вырашаць канкрэтныя задачы ў сферы шлюбна-сямейных адносін;
 • засваенне вучнямі асноўных інстытутаў сямейнага права і практыкі іх прымянення ў новых зменлівых умовах сучаснага грамадства.

Методыка выкладання вучэбнага прадмета стаіць на спалучэнні тэарэтычных і практычных заняткаў, якія дапаўняюцца самастойнай працай навучэнцаў з вучэбнай літаратурай і нарматыўнымі прававымі актамі.

Нашы кантакты

Месца знаходжання

Мінская вобласць
г. Маладзечна
пл. Цэнтральная, 1
Індэкс: 222306

Перайсці да карт

Прыёмная дырэктара

Тэлефон / факс: (0176) 77-19-72
Электронная почта: mtec@bks.by

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-71
Багнюк Эліна Сяргееўна

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-53
Сымановіч Аксана Генадзіеўна

Намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-51
Васюта Таццяна Валер'еўна

Метадычная служба

Тэлефон / факс: (0176) 77-18-73
Навумчык Зоя Генадзьеўна

Дзённае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-24
Шчуцкая Ірына Канстанцінаўна.

Завочнае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-17-06
Конанава Святлана Лявонцьеўна

Інтэрнат

Тэлефон / факс: (0176) 77-40-53
Каспяровіч Алеся Анатольеўна

Зачыніць

Пошук

 • Результаты

  Тут будуць адлюстроўвацца Вынікі пошуку, для пачатку давайце ўвядзем запыт

Зачыніць