Замежная мова дзелавых зносін

ГалоўнаяНавучэнцамНавучальныя прадметы Замежная мова дзелавых зносін

Замежная мова дзелавых зносін

Гэты прадмет прадугледжвае ўдасканаленне атрыманых раней базавых маўленчых уменняў і навыкаў, а таксама як агульнае, неабходнае для дзелавых зносін, так і прафесійна-арыентаванае вывучэнне замежнай мовы на аснове паралельна-комплекснага падыходу да навучання ўсім відам маўленчай дзейнасці пры вядучай ролі вуснага маўлення.

Асноўнай мэтай прадмета “Замежная мова дзелавых зносін” з’яўляецца фарміраванне ў вучняў наступных уменняў і навыкаў:

 • вусных зносін і пісьмовай гаворкі на замежнай мове, якія дазваляюць ажыццяўляць моўную камунікацыю, весці дзелавыя перамовы і карэспандэнцыю на замежнай мове;
 • чытання і перакладу грамадска-палітычнай, эканамічнай, спецыяльнай літаратуры;
 • самастойнага вымання эканамічнай інфармацыі з іншамоўных крыніц;
 • успрыманні на слых інфармацыі дзелавога і эканамічнага характару;

ГРУПЫ ВЫЧУЮЧЫЯ ДАДЗЕНУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ

 • Б201/Б301 (9 класаў, першае паўгоддзе)
 • ОД203/ОД303 (9 класаў, першае паўгоддзе)
 • ВМ207/ВМ307 (9 класаў, першае паўгоддзе)

Што вывучаем

У выніку вывучэння навучальнай дысцыпліны навучэнцы павінны ведаць

на ўзроўні прадстаўлення:

 • асноўныя фанетычныя і граматычныя нормы, якія дазваляюць выкарыстоўваць замежную мову як сродак зносін;
 • базавыя маўленчыя нормы, неабходныя для дзелавых зносін;
 • віды і формы дзелавога допісу на замежнай мове;

на ўзроўні разумення:

 • мінімальны лексічны аб’ём, які дазваляе весці зносіны на замежнай мове;
 • замежную мову з пункту гледжання яе структурных, лексічных і стылістычных асаблівасцей;
 • структуру і правілы складання дакументаў розных тыпаў на замежнай мове;
 • правілы вусных зносін і пісьмовай гаворкі на замежнай мове, якія дазваляюць ажыццяўляць моўную камунікацыю;
 • тэхніку перакладу (са слоўнікам) тэкстаў па тэматыцы прафесійнай дзейнасці;
 • патрабаванні да афармлення карэспандэнцыі і іншай замежнай дакументацыі па класіфікацыі міжнародных партнёрскіх кантактаў;

ўмець:

 • ажыццяўляць прафесійныя зносіны на замежнай мове;
 • ужываць базавыя граматычныя структуры ў мове;
 • афармляць карэспандэнцыю і іншую замежную дакументацыю на замежнай мове з выкарыстаннем класіфікацыі міжнародных партнёрскіх кантактаў;
 • здабываць неабходную інфармацыю з замежных крыніц;
 • перакладаць спецыяльныя тэксты (са слоўнікам);
 • карыстацца слоўнікамі розных тыпаў, даведачнай літаратурай.

Асаблівасці навучання

Навучанне прадугледжвае 2 этапы.

На першым этапе ўдасканальваюцца базавыя маўленчыя ўменні і навыкі, атрыманыя ў сярэдняй школе, ствараецца лексіка-граматычная база эканоміка-дзелавога профілю, пашыраецца слоўнікавы запас на аснове вывучаемых тэкстаў у адпаведнасць з тэматыкай курса, развіваюцца і ўдасканальваюцца навыкі вуснага маўлення.

Развіваюцца навыкі прадуктыўнай пісьмовай гаворкі. Вывучаецца структура камерцыйных лістоў, найбольш ужывальныя фразы і абароты, якія выкарыстоўваюцца ў перапісцы.

На другім этапе ажыццяўляецца далейшая работа па вывучэнні замежнай мовы. Пашырэнне слоўнікавага запасу адбываецца на аснове вывучэння тэкстаў з усё большай арыентацыяй на спецыялізацыю вучняў.

Адбываецца ўдасканаленне навыкаў вуснага маўлення, развіваюцца навыкі прадуктыўнага пісьмовага маўлення, а таксама адэкватнага перакладу з замежнай мовы на рускую.

Базавыя вусныя тэмы даюць магчымасць канкрэтызаваць сферы зносін, наблізіць іх да рэальных сітуацый, якія ўзнікаюць пры паездцы за мяжу, ствараюць маўклівую апору, набліжаюць зносіны да абранай спецыяльнасці, узбагачаюць навучэнцаў новым матэрыялам і, тым самым, аблягчаюць працэс авалодання замежнай мовай.

Нашы кантакты

Месца знаходжання

Мінская вобласць
г. Маладзечна
пл. Цэнтральная, 1
Індэкс: 222306

Перайсці да карт

Прыёмная дырэктара

Тэлефон / факс: (0176) 77-19-72
Электронная почта: mtec@bks.by

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-71
Багнюк Эліна Сяргееўна

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-53
Сымановіч Аксана Генадзіеўна

Намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-51
Васюта Таццяна Валер'еўна

Метадычная служба

Тэлефон / факс: (0176) 77-18-73
Навумчык Зоя Генадзьеўна

Дзённае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-24
Шчуцкая Ірына Канстанцінаўна.

Завочнае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-17-06
Конанава Святлана Лявонцьеўна

Інтэрнат

Тэлефон / факс: (0176) 77-40-53
Каспяровіч Алеся Анатольеўна

Зачыніць

Пошук

 • Результаты

  Тут будуць адлюстроўвацца Вынікі пошуку, для пачатку давайце ўвядзем запыт

Зачыніць