Адміністрацыйнае права

Адміністрацыйнае права

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце “Адміністрацыйнае права” прадугледжвае вывучэнне дзяржаўнага кіравання як сферы адміністрацыйнага права, форм і метадаў дзейнасці органаў дзяржаўнага кіравання, прававога статусу яго суб’ектаў, дзяржаўнай службы, спосабаў забеспячэння законнасці і дысцыпліны ў дзяржаўным кіраванні.

ГРУПЫ ВЫЧУЮЧЫЯ ДАДЗЕНУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ

 • П206 (9 класаў, першае паўгоддзе)
 • П210 (11 класаў, першае паўгоддзе)

Што вывучаем

У ходзе выкладання праграмнага навучальнага матэрыялу трэба знаёміць вучняў з нарматыўнымі прававымі актамі ў галіне адміністрацыйнага заканадаўства з улікам апошніх змяненняў і дапаўненняў.

Для забеспячэння належнага ўзроўню падрыхтоўкі спецыялістаў рэкамендуецца выкарыстоўваць тэхнічныя сродкі навучання, а таксама навучальныя схемы, табліцы і тэксты нарматыўных прававых актаў. Праграма змяшчае прыкладны пералік абсталявання кабінета абсталяваннем, тэхнічнымі і дэманстрацыйнымі сродкамі навучання, неабходнымі для забеспячэння адукацыйнага працэсу.

У выніку вывучэння навучальнага прадмета навучэнцы павінны

ведаць на ўзроўні ўяўлення:

 • прынцыпы адміністрацыйнага права;
 • крыніцы адміністрацыйнага права;
 • прыкметы, прызначэнне і прынцыпы дзяржаўнай службы;
 • адміністрацыйна-прававыя асновы дзяржаўнага кіравання на рэспубліканскім і мясцовым узроўнях;

ведаць на ўзроўні разумення:

 • прадмет і метад адміністрацыйнага права, месца адміністрацыйнага права ў прававой сістэме Рэспублікі Беларусь;
 • асноўныя адміністрацыйна-прававыя паняцці і катэгорыі;
 • віды адміністрацыйна-прававых норм;
 • віды і асаблівасці адміністрацыйна-прававых адносін;
 • прынцыпы, функцыі, формы і метады дзяржаўнага кіравання;
 • прыкметы, формы, структуру і класіфікацыю прававых актаў кіравання;
 • асноўныя прынцыпы ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур;
 • удзельнікаў адміністрацыйных працэдур, іх правы і абавязкі;
 • віды суб’ектаў адміністрацыйнага права, іх прававое становішча;
 • сутнасць і характэрныя рысы дзяржаўнага кіравання;
 • функцыі органаў дзяржаўнага кіравання;
 • паняцце дзяржаўнай службы і дзяржаўных служачых, віды дзяржаўнай службы;
 • спосабы забеспячэння законнасці і дысцыпліны ў дзяржаўным кіраванні;

умець:

 • аналізаваць крыніцы адміністрацыйнага права, яго нормы, прымяняць іх да кіраўніцкіх грамадскіх адносін на практыцы;
 • аналізаваць прававое становішча суб’ектаў адміністрацыйнага права;
 • аналізаваць прававыя акты кіравання і прымяняць іх у прафесійнай дзейнасці;
 • ажыццяўляць адміністрацыйныя працэдуры і весці работу па зваротах грамадзян і юрыдычных асоб.

Асаблівасці навучання

Вывучэнне вучэбнага прадмета грунтуецца на ведах, атрыманых вучнямі ў ходзе вывучэння такіх вучэбных прадметаў, як “Агульная тэорыя права”, “Гісторыя дзяржавы і права Беларусі”, і ўзаемазвязана з вывучэннем такіх вучэбных прадметаў, як “Канстытуцыйнае права”, “Адміністрацыйна-дэліктнае і працэсуальна-выканаўчае права», «Працоўнае права», «Фінансавае права», «Крымінальнае права», «Грамадзянскае права», «Экалагічнае права».

Мэта выкладання вучэбнага прадмета – фарміраванне ў вучняў тэарэтычных ведаў аб дзяржаўным кіраванні і механізме яго функцыянавання, неабходных для прафесійнай дзейнасці будучых спецыялістаў у практычнай юрыдычнай дзейнасці.

Для замацавання тэарэтычнага матэрыялу і фарміравання ў вучняў неабходных уменняў і навыкаў вырашэння канкрэтных юрыдычных сітуацый праграмай прадугледжана правядзенне практычных заняткаў.

У мэтах кантролю засваення праграмнага навучальнага матэрыялу прадугледжана правядзенне абавязковай кантрольнай работы, заданні для якой распрацоўваюцца выкладчыкам вучэбнага прадмета і абмяркоўваюцца на пасяджэнні метадычнай (цыклавой) камісіі ўстановы адукацыі.

Праграмай вызначаны мэты вывучэння кожнай тэмы, спрагназаваны вынікі іх дасягнення ў адпаведнасці з узроўнямі засваення праграмнага навучальнага матэрыялу.

Нашы кантакты

Месца знаходжання

Мінская вобласць
г. Маладзечна
пл. Цэнтральная, 1
Індэкс: 222306

Перайсці да карт

Прыёмная дырэктара

Тэлефон / факс: (0176) 77-19-72
Электронная почта: mtec@bks.by

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-71
Багнюк Эліна Сяргееўна

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-53
Сымановіч Аксана Генадзіеўна

Намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-51
Васюта Таццяна Валер'еўна

Метадычная служба

Тэлефон / факс: (0176) 77-18-73
Навумчык Зоя Генадзьеўна

Дзённае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-24
Шчуцкая Ірына Канстанцінаўна.

Завочнае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-17-06
Конанава Святлана Лявонцьеўна

Інтэрнат

Тэлефон / факс: (0176) 77-40-53
Каспяровіч Алеся Анатольеўна

Зачыніць

Пошук

 • Результаты

  Тут будуць адлюстроўвацца Вынікі пошуку, для пачатку давайце ўвядзем запыт

Зачыніць